Activiteitenplan 2017-2019

EW15 060Vanaf de oprichting in 2012 zijn op verschillende beleidsgebieden een aantal ontwikkeling met artistiek inhoudelijk belang ingezet. Voor de periode 2015-2017 was/is de prioriteit van SODL verankering en verbreding van deze ontwikkelingen.

In de periode 2017-2019 wordt een 2-lijnen-aanpak gevolgd:

1.       Op het gebied van de “dansketenstructuur opleiding en talentontwikkeling rondom dans” een stevig netwerk van talent-familie-docenten en instellingen ontwikkelen en hiermee een voorsprong opbouwen in kennis en ervaring. Samenwerking wordt gezocht met welwillende partners in de domeinen cultuur en dans. Bijvoorbeeld het Huis voor de Kunsten, Provincie Limburg, MBO- en HBO-opleidingen en professionele dansgezelschappen.

2.     Op praktische wijze stimuleren, uitnodigen en uitdagen van dansscholen (professioneel, gesubsidieerd, klein en groot) om gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren. Als vorm kan worden gekozen voor het format van “Talent On The Move” dat wisselend over de regio’s heen door verschillende samenwerkende partijen kan worden georganiseerd. De rol van SODL is aanjager (een eerste vervolgbijeenkomst wordt door ons bij elkaar geroepen), co financier (van toppers in de danswereld om workshops te geven en de trainers te coachen en bij te dragen aan een goede beoordeling en advisering van de talenten) en intermediair (samen met Huis voor de Kunsten).

Geplande activiteiten 2017-2019

 1. Open Junioren Dans2daagse, met gastdocent
 2. Open ‘Codarts’ Auditietraining en workshops (leeftijd 15+)
 3. DansTalent On The Move  i.s.m. Huis voor de Kunsten, Codarts en een regionaal theater
 4. Open Workshop met gast docent
 5. Danzon Festival – i.s.m. Dansstudio Danzaira en Stadsschouwburg Sittard
 6. ODM/IDA eindvoorstelling, Maastricht
 7. Het Parcours – Maastricht
 8. Open Junioren Dans2daagse, met gastdocent
 9. Open Workshop met gast docent
 10. ODM/IDA  EigenWerk Maastricht
 11. Project Zorg en Dans

ACTUEEL!

Vrienden SODL