Profiel

SODL is een onafhankelijke stichting met de volgende doelen:

JD2D met StefanoGiuliani 10

Het bevorderen en in stand houden van het dansonderwijs voor jong (aankomend) professioneel topdanstalent in Limburg.

Het opzetten en verankeren van een herkenbare dansinfrastructuur in Zuid-Limburg. Hierbij moet op elk niveau kunnen worden gedanst (beginners <> toptalent), en moet een gewenste doorstroming van talenten naar hogere niveaus gefaciliteerd kunnen worden.

Actief smeden van samenwerkingsverbanden tussen aan dans gelieerde instellingen en organisaties in de Eurregio.

De stichting wil dit doel onder andere verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van de (financiële) ondersteuning. De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. Ze heeft de ANBI-status.

ACTUEEL!

Vrienden SODL