Missie

SODL beoogd:

  1. Ondersteunen van jong danstalent in Zuid-Limburg en Euregio.
  2. Bevorderen en verspreiden van de professionele danscultuur in Zuid-Limburg en Euregio in de ruimste zin van het woord.
  3. Uitvoeren van ondersteunende, faciliterende, initiërende activiteiten om de doelen 1 en 2 te realiseren.

SODL beoogd te fungeren als het scharnier tussen Amateur en Top: door het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen een toekomst bestendige piramide van toptalentontwikkeling creëren.

Om de echte top te bereiken moeten heel veel uren worden gemaakt om talent te laten ontwikkelen. Uit de meerdere wegen die naar Rome leiden concludeert SODL dat een binnen schoolse dansvooropleiding met ondersteuning van ouders, reguliere en dansdocenten, eventueel aangepaste lesroosters een verschil maakt in trainingsuren van ongeveer 3,6 jaar.

 piramide

Een jonge dansers traint na schools gemiddeld 7 uur per week, een danser in een vooropleiding kan
12 uur trainen vanwege een aangepast rooster en de aanwezige accommodatie binnen de school.
In een jaar traint de binnen schoolse danser dan 200 uur meer dan de naschoolse danser,
7 uur x 40 weken = 280 uur; 12 uur x 40 weken = 480 uur. Op een Havo periode van 5 jaar is dit 1000 uur. 1000 uur/ 280 uur na schools = 3,6 jaar.

De missie van SODL is daarom om alle jonge dansers tussen de10 en 18 jaar, van dansliefhebber tot en met vooropleidingdansers te ondersteunen om het danstalent optimaal te laten doorstromen, van een brede basis naar een mogelijke wereldtop.

Hierbij maakt SODL gebruik van de volgende instrumenten:

1 Ondersteuning, continuering en uitbreiding van professionele dans coaching (liefst) binnen het middelbare schoolrooster voor toptalenten (10-18 jaar) gericht op aansluiting bij MBO of HBO dansvakopleidingen.

2 Ondersteuning van Limburgse (NL+B) dans- en balletscholen bij het verhogen van het niveau van het junioren dansonderwijs (6-12 jaar met een professionele ambitie).

3 Ondersteuning van activiteiten (alle leeftijden en niveaus) in samenwerking met dansscholen,
-organisaties en evenementen.

ACTUEEL!

Vrienden SODL